Indrakshi Mala Rudraksha 16.00mm-18.00mm

$8,150.00

Ek Mukhi – 21 Mukhi

Gauri Shankar

Garbh Gauri

Ganesha & Trijuti

SKU: Indrakshi Mala Rudraksha 16.00mm-18.00mm Categories: ,