Indrakshi Mala Rudraksha 19.00mm-21.00mm

$12,000.00

Ek Mukhi – 21 Mukhi

Gauri Shankar

Garbh Gauri

Ganesha & Trijuti

SKU: Indrakshi Mala Rudraksha 19.00mm-21.00mm Categories: ,